Krajobraz - od natury do kultury

 

Nazwisko Prowadzącego: dr Agata Ćwik, dr Tomasz Wójcik

Zapraszamy do udziału w zajęciach przybliżających wielowymiarowe pojęcie krajobrazu w ujęciu nauk przyrodniczych. Główną ich część stanowi edukacyjna gra strategiczna służąca planowaniu zagospodarowania krajobrazu zgodnie z uwarunkowaniami, jakie on stwarza.

Czas trwania: 3  godziny

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Wykład: krajobraz jako obiekt badań – wprowadzenie do tematu. 45min
  2. Warsztat: Człowiek w krajobrazie i wpływ cech krajobrazu na życie człowieka – planszowa gra dydaktyczna. 2 godziny 15 minut