Jak zobaczyć DNA we własnej kuchni?

Nazwisko Prowadzącego: dr Maciej Kluz

Zobaczenie DNA na własne oczy, to zawsze ciekawe przeżycie! Nawet biorąc pod uwagę, że nie jest to ultra czyste DNA nadające się do badań naukowych. Proste i spektakularne doświadczenie pozwoli przyjemnie wprowadzić uczniów w ciekawe a jednak dosyć trudne zagadnienia genetyki.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 10 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu wraz z pokazaniem laboratoriów i nowoczesnej aparatury
  2. Krótkie wprowadzenie do tematu.
  3. Zajęcia laboratoryjne.