Izolacja DNA z organizmów żywych

Nazwisko Prowadzącego: mgr inż. Alicja Wojtuń, mgr inż. Kinga Bil

Materiał genetyczny (DNA) posiada każdy żywy organizm. Celem doświadczenia jest pokazanie uczniom, że DNA można wyizolować nie tylko za pomocą specjalistycznych zestawów, ale także w warunkach domowych. Pokażemy to na przykładzie cebuli, która jest bezpiecznym i powszechnie dostępnym materiałem do takiego eksperymentu.

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu wraz z pokazaniem laboratoriów i nowoczesnej aparatury
  2. Krótka prezentacja na temat DNA
  3. Warsztaty dotyczące izolacji DNA z cebuli.

Czas trwania: 60 - 75 min

Liczebność grupy: 15 osób + opiekun