Innowacyjna technologia produkcji żurawiny wielkoowocowej w warunkach glebowo-klimatycznych Polski

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany, dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. UR

Zaproponowane innowacyjne rozwiązania budowlane i agrotechniczne w produkcji żurawiny wielkoowocowej umożliwiają wykorzystanie bardzo słabych gruntów V i VI klasy.

Mimo, że przeważająca część plantacji znajduje się w Ameryce Północnej, to obserwuje się również ekspansywny rozwój uprawy tej rośliny w krajach europejskich również w Polsce. Pomimo tego, że żurawina w Polsce jest znana od dawna i panują odpowiednie warunki do uprawy tej rośliny, to jest dość nowym gatunkiem sadowniczym. Obecnie jej produkcja w Polsce szacowana jest poniżej 1 tys. ton owoców.

Na całym świecie wytwarza się  ponad  680 tys. ton owoców  żurawiny, przy czym łączny areał upraw oscyluje w granicach 41,5 tys. ha. Średni plon z 1 ha plantacji jest bardzo zróżnicowany  od 3,38 t do 23,8 t.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 15 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Wykład