Gorączka złota XXI wieku

Nazwiska prowadzących: dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR, dr Grzegorz Pączka, dr Anna Mazur-Pączka, dr hab. Justyna Koc-Jurczyk prof. UR, dr hab. Łukasz Jurczyk prof. UR, prof. dr hab. Joanna Kostecka

W XIX wieku złoto odławiano z potoków, a w XXI wieku odpady są na wagę złota. Uczestnicy spotkania sprawdzą jak profesjonalnie segreguje się odpady i jak zwierzęta glebowe można wykorzystać dla prawidłowego gospodarowania odpadami.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Zakładu Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami wraz z pokazaniem laboratoriów i nowoczesnej aparatury
  2. Wykład: Nauka dla gospodarki odpadami
  3. Warsztaty: "Poszukiwacze surowców wtórnych", "Zwierzęce ogniwo w gorączce złota"