Fluorescencja w badaniach komórki

 

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

Zajęcia mają na celu przedstawienie metod stosowanych w badaniach komórki. Uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach zdobędą umiejętność rozpoznawania i analizy wybranych struktur wewnątrzkomórkowych. Zajęcia umożliwiają również poszerzenie wiadomości z zakresu technik mikroskopowych stosowanych w badaniach naukowych.

Plan spotkania:

  1. Wykład (wprowadzenie) dotyczący zjawiska fluorescencji i jego zastosowania w badaniach komórki z wykorzystaniem technik mikroskopowych.
  2. Wykonanie doświadczenia – barwienie fluorescencyjne wybranych struktur wewnątrzkomórkowych.
  3. Obserwacja preparatów mikroskopowych.

Czas trwania: 60 min

Liczebność grupy: 8 osób + opiekun