Ekologiczne podstawy ochrony środowiska i przyrody

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, dr Natalia Kochman-Kędziora, mgr Elżbieta Hałoń

Na zajęciach będą omawiane najnowsze i najciekawsze osiągnięcia współczesnej ekologii, które są podstawą działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Tematyka wykładów koncentruje się m.in. na roli gatunków kluczowych w ekosystemach, adaptacji zwierząt do środowiska i reakcji organizmów na zaburzenia środowiska. W drugiej części zajęć zaprezentowane zostaną działania praktyczne, poświęcone ochronie przyrody jednego z najcenniejszych obszarów Karpat, tj. Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Uczniowie zapoznają się m.in. z zagadnieniami udostępniania turystycznego Parku, czy technikami ochrony szlaków.

Czas trwania: 2x45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun (zajęcia dedykowane uczniom szkół średnich)

Plan spotkania:

  1. Prezentacja wyposażenia laboratoriów badawczych i nowoczesnej aparatury Zakładu i możliwości jej wykorzystania w badaniach ekologicznych służących ochronie środowiska i przyrody
  2. Wykład z dyskusją – prezentacja najnowszych osiągnięć ekologii, oraz multimedialna projekcja poświęcona walorom przyrodniczym i funkcjonowaniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego