Ekologiczne podstawy ochrony środowiska i przyrody

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

Na zajęciach będą omawiane najnowsze i najciekawsze osiągnięcia ekologii, które są podstawą działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska.  Tematyka wykładów koncentruje się  m.in. wokół roli gatunków kluczowych w ekosystemach, adaptacji zwierząt do środowiska i reakcji organizmów na zaburzenia środowiska.

Czas trwania: 2x45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Zakładu, wraz z pokazaniem wyposażenia laboratoriów badawczych i nowoczesnej aparatury
  2. Wykład z dyskusją, z prezentacją