Dwie twarze pyłku roślin

 

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, dr inż. Katarzyna Kluska

Wykład będzie miał na celu wykazanie, że dla roślin ziarno pyłku jest niezbędnym do przetrwania gatunku a dla człowieka jest bardzo szkodliwy. Przedstawimy budowę i funkcję ziaren pyłku, sposoby dyspersji w powietrze oraz relację pomiędzy ich morfologią a sposobami zapylania. Na przykładzie modeli trajektorii mas powietrza wykażemy możliwości transportu pyłku nawet na tysiące kilometrów. Opiszemy rośliny, których pyłek jest alergenny, strukturę uczuleń na pyłek w Polsce. Odpowiemy na pytanie jakie związki chemiczne są odpowiedzialne za objawy chorobowe, gdzie są produkowane, czy osoba uczulona na pyłek może jeść owoce i warzywa. Na koniec zajmiemy się aspektami medycyny naturalnej i wskażemy dlaczego pyłek roślin może być uznawany za suplement diety.  

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun