Drożdże jako model badań toksykologicznych

 

 

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Roman Maślanka/dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

Zajęcia mają na celu przedstawienie stosowanych w badaniach toksykologicznych i mikrobiologicznych metod oceny żywotności komórek. Uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach zdobędą podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej oraz powszechnie stosowanych technik badawczych. Zajęcia umożliwią również poszerzenie wiadomości z zakresu toksykologii oraz specyfiki drożdży jako organizmu modelowego stosowanego w badaniach naukowych.

Plan spotkania:

1. Krótka cześć wykładowa (wprowadzenie) dotyczące zagadnień toksykologii oraz metod służących do oceny żywotności komórek.

2. Wykonanie doświadczenia – ocena przeżywalności komórek drożdży narażonych na wybrany związek o charakterze toksycznym.

3. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków.

Czas trwania: 90 min

Liczebność grupy: 12 osób + opiekun