Dlaczego warto dbać o glebę?

Nazwisko Prowadzącego: dr Małgorzata Szostek

Wykład poświęcony znaczeniu gleb w środowisku przyrodniczym oraz ich roli we wszystkich aspektach życia człowieka.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu
  2. Wykład