Czy nano można zobaczyć

Czy nanomateriały można zobaczyć?

 

 

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

Podczas wykładu zostanie wyjaśnione czym zajmuje się nanobiotechnologia oraz czy można wykorzystać odpady do syntezy nanobiomateriałów.

Czas trwania: 30-40 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun