Czy DNA można zobaczyć?

Temat: Czy DNA można zobaczyć?

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Małgorzata Karbarz

Zapoznanie z tematyką izolacji DNA z różnych materiałów. Sposoby wizualizacji i oceny wyizolowanego materiału oraz jego dalsze wykorzystanie.

Plan spotkania:
1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu wraz z pokazaniem laboratoriów i nowoczesnej aparatury
2. Prezentacja dotycząca izolacji DNA
3. Warsztaty w formie eksperymentu (kilka etapów izolacji DNA)

Czas trwania: 45 min 

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun (zgodnie z reżimem sanitarnym)