Co żyje w glebie, a czego nie widzimy

 

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

Wykład omawiający bogactwo mikroorganizmów żyjących w glebie i ich znaczenie.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu
  2. Wykład