Co łączy bobra z rekinem, czyli o związkach między gatunkami

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, dr Natalia Kochman-Kędziora, mgr Elżbieta Hałoń

Podczas zajęć uczniowie poznają funkcjonowanie ekosystemów w zupełnie nowym, nieznanym dotąd ujęciu. Dowiedzą się o istnieniu i roli gatunków inżynierskich. Poznają znaczenie dużych drapieżników dla funkcjonowania całych biocenoz. W oparciu o nowo nabytą wiedzą, dokonają samodzielnej analizy zależności między gatunkami i wyłonią gatunki o kluczowym znaczeniu. Dowiedzą się, jak informacje o gatunkach kluczowych są wykorzystywane w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym.

Czas trwania: 2x45 min

Liczebność grupy: 20 osób + opiekun (zajęcia dedykowane uczniom szkół średnich)

Plan spotkania:

  1. Wprowadzenie z prezentacją multimedialną (wykład aktywny)
  2. Warsztaty: ekologiczne gry symulacyjne.