Co kryje się w żywności?

Nazwisko Prowadzącego: dr Dorota Grabek – Lejko, mgr Edyta Zagrobelna, mgr Katarzyna Struś

Prowadzone zajęcia mają na celu zaznajomienie uczniów z mikroorganizmami znajdującymi się w żywności, wykorzystywanymi do jej produkcji oraz substancjami zawartymi w produktach żywnościowych oraz ich analiza z wykorzystaniem technik laboratoryjnych.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 10 osób + opiekun grupy

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Instytutu oraz laboratoriów i nowoczesnej aparatury wykorzystywanej w laboratorium mikrobiologii.
  2. Warsztaty – przeprowadzenie doświadczenia pod kierunkiem prowadzącego warsztaty.