Chromatografia bez tajemnic

 

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR; dr inż. Anna Górka; dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec

Na warsztatach zostaną zaprezentowane techniki chromatograficzne umożliwiające identyfikację składu mieszaniny związków chemicznych. Podczas zajęć uczniowie wykonają ekstrakcję analitów z próbek środowiskowych.

Czas trwania: 90 min

Liczebność grupy: 10 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja laboratoriów i nowoczesnej aparatury.
  2. Warsztaty