Botanika w sądownictwie

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Podczas wykładu odpowiemy na pytania:

  • Co może być uznane za dowód w sprawie sądowej oraz jak należy zbierać roślinny materiał dowodowy aby był uznany w procesie sądowym?
  • Co to jest the Likelihood Ratio i jak się go interpretuje?
  • Jak można fałszować miody? Jak wykazać, że materiał pochodzi z przemytu?

Uczniowie poznają rośliny i grzyby trujące występujące w Polsce i skutki działania ich trucizn. Odpowiemy na pytanie dlaczego pyłek roślin i okrzemki są dobrym materiałem dowodowym. Przedstawimy najciekawsze sprawy sądowe, w których materiał roślinny był kluczowym dowodem sądowym.

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun