Biologia zapylania- sekrety kwiatów

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Wykład rozpocznie się omówieniem ewolucji procesu zapylania, pokażemy jak wyglądał hipotetyczny pierwszy kwiat. Omówimy jak rośliny bronią się przed samozapyleniem, procesem dla nich niekorzystnym. Przedstawimy sposoby zapylania oraz odpowiemy na pytania:

  • Dla kogo kwitną kwiaty?
  • Jak oszukują i zwabiają swoich zapylaczy?

Na przykładach omówimy mutualistyczne relacje roślina - zapylacz. Wykład będzie ilustrowany ciekawymi zdjęciami.

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun