Astronomia w pigułce - od Układu Słonecznego do Galaktyk

Nazwisko Prowadzącego: dr hab. Marcin Wesołowski, prof. UR

Przykładowe zagadnienia:

  1. Słońce – charakterystyka fizyczna - Obserwacje tarczy Słońca (w przypadku sprzyjającej pogody).
  2. Opracowanie fotografii tarczy słonecznej – metoda szkolna.
  3. Aktywność komet – wybrane zagadnienia.

Czas trwania: 45-90 min

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun

Plan spotkania:

  • Zajęcia będą składały się z dwóch części. W pierwszej części zostaną przedstawione podstawowe informacje o Układzie Słonecznym.
  • Druga część zajęć uzależniona jest od aktualnych warunków atmosferycznych. W przypadku sprzyjającej pogody będzie możliwość obserwacji tarczy słońca z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W przypadku zachmurzenia uczestnicy zajęć zapoznają się z szkolną metodą opracowania tarczy słonecznej.

UWAGI:

- Przekazywane odwiedzającym treści dostosowywane są każdorazowo do wieku i możliwości percepcyjnych odwiedzających.
- Przed wizytą wskazane byłoby przedyskutowanie potrzeb zwiedzających z opiekunem (nauczycielem) danej grupy.