Antyoksydanty w napojach

Nazwisko Prowadzącego: dr Sabina Bednarska

Celem zajęć jest pokazanie, że oprócz witamin w napojach pochodzenia roślinnego znajduje się wiele związków o charakterze antyoksydacyjnym oraz zbadanie zawartości antyoksydantów w popularnych napojach i sokach za pomocą reakcji barwnej.

Plan spotkania:

  1. Wprowadzenie pojęcia antyoksydantów, nawiązanie do witamin obecnych w napojach i sokach.
  2. Omówienie doświadczenia wykonywanego w ramach warsztatów i używanego sprzętu laboratoryjnego.
  3. Wykonanie doświadczenia – oznaczenie zawartości antyoksydantów w sokach i napojach metodą redukcji żelaza(III).
  4. Interpretacja wyników doświadczenia, ewentualny pomiar spektrofotometryczny (dla starszych uczniów).

Czas trwania: 45-60 min

Liczebność grupy: 8 osób + opiekun