#alarmsmogowy, czyli co właściwie wdychamy

 

Nazwisko Prowadzącego: prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, mgr Magdalena Wójcik

Na wykładzie poznamy  budowę i skład atmosfery oraz rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Ustalimy ich źródła i podejmiemy próbę określenia czynników powodujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Pokażemy w jaki sposób, za pomocą nowoczesnych technik badawczych, mierzone są zanieczyszczenia powietrza. Dokonamy analizy i interpretacji wyników. Odpowiemy na pytania:

  • Czy wielkie zakłady przemysłowe są jedynym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza?
  • W jaki sposób ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza w skali globalnej i lokalnej?
  • Czy powietrze wewnątrz budynków jest wolne od zanieczyszczeń?

Czas trwania: 45 minut

Liczebność grupy: 25 osób + opiekun