Modyfikacje komputerowe w architekturze krajobrazu

Nazwisko Prowadzącego: dr inż. Marta Gargała-Polar, arch. kraj

Architekt krajobrazu poza wiedzą przyrodniczą i techniczną, posiada umiejętności atrakcyjnego prezentowania swoich koncepcji. Podstawowym narzędziem pracy współczesnego architekta krajobrazu jest komputer i programy graficzne umożliwiające wizualizowanie rozwiązań projektowych.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie wykonać prostą wizualizację komputerową w programach dedykowanych architektom krajobrazu. Efekty warsztatów zostaną przekazane uczestnikom w formie trwałego zapisu cyfrowego.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 15 osób + opiekun

Plan spotkania:

  1. Prezentacja tematyki badawczej Pracowni Architektury Krajobrazu, sal ćwiczeniowych i wykładowych.
  2. Krótkie wprowadzenie z prezentacją multimedialną.
  3. Warsztaty w sali komputerowej.