Panel Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Posiedzenie 15.11.2022 r.

W dniu 15 listopada 2022 r. w formie zdalnej miało miejsce trzecie posiedzenie Panelu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rady Społeczno-Gospodarczej. Wiceprzewodniczący Panelu Pan dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR powitał wszystkich uczestników a w szczególności przedstawicieli nowych Partnerów Panelu:

 1. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,
 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie,
 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 5. ABJ-Vision Sp. z o.o.
 6. Magurski Park Narodowy.

Następnie zgodnie z agendą spotkania przedstawiciele Instytutu Biologii i Biotechnologii zaprezentowali przykłady innowacyjnych badań. Pierwszy temat pt. Zastosowanie mikroalg Parachlorella kessleri jako źródła bio-aktywnych składników przedstawił dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR, drugi temat pt. Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA zaprezentowała dr inż. Małgorzata Karbarz.

Kolejno głos zabrał dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR z Instytutu Nauk Fizycznych i omówił grant finansowany w ramach PCI pt. Opracowanie widm referencyjnych i algorytmu analizy widm spektroskopowych celem implementacji w diagnostyce medycznej.

Ostatnią prezentację omówił prof. dr hab. Krzysztof Kukuła z Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i  Kształtowania Środowiska. Profesor przedstawił rozwiązanie dotyczące nowoczesnych metody bioindykacji w ocenie stanu oraz potencjału ekologicznego wód powierzchniowych z wykorzystaniem European Fish Index (EFI+), Mesohabitat Simulation Model (MezoHABSIM) oraz Biological Monitoring Working Party index adapted to the Polish conditions (BMWP-PL).

W ramach posiedzenia przewidziano również czas na zaprezentowanie profilu działalności partnerów Rady i omówienie potrzeb współpracy. Pan Adam Skiba, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentując nowego partnera Rady przybliżył uczestnikom spotkania zakres działalności swojej instytucji.

W związku z zainteresowaniem w szczególności tematem badań dotyczącym suplementów diety wywiązała się dyskusja.

Na zakończenie dr hab. Chrzanowski, prof. UR podziękował za udział wszystkim uczestnikom i zachęcił do podejmowania dyskusji w kuluarach.

 


Posiedzenie  26.10.2021 r.

We wtorek 26.10.2021 r. miało miejsce drugie posiedzenie Panelu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rady Społeczno-Gospodarczej w formie zdalnej. Po powitaniu uczestników, w tym nowych stałych partnerów –przedstawicieli szpital iw Brzozowie o Tarnobrzegu, dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR - Wiceprzewodniczący Panelu, poinformował o  zmianie organizacyjnej w strukturze Kolegium w związku z powołaniem Instytutu Inżynierii Materiałowej od 01.09.2021.

Na posiedzeniu Panelu przedstawiono ofertę dydaktyczną w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych (3 kierunki: ochrona środowiska, systemy diagnostyczne w medycynie oraz planowany do uruchomienia w roku akademickim 2022/23 kierunek optyka okularowa) oraz poddano ją pod dyskusję ekspertów danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

Następnie przedstawiciele stałych partnerów Rady zaprezentowali profil działalności swojej  firmy:

- Pan Mirosław Ruszała -  Stowarzyszenie EKOSKOP,

- Pani dr inż. Barbara Wielgos, Dyrektor ds. Produktów Farmaceutycznych Olimp Laboratories Sp. z o.o.,

- Pani dr Katarzyna Kopeć, Kierownik Muzeum Przyrodniczego, Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN w Krakowie.

Ostatni punkt spotkania dotyczył aktualnych konkursów - możliwości aplikowania o fundusze unijne we współpracy z gospodarką.

 


Posiedzenie    27.04.2021 r.

W dniu 27.04.2021 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Panelu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

Po powitaniu uczestników Pani Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Idalia Kasprzyk najpierw po krótce przedstawiła zmiany organizacyjne jakie nastąpiły na uczelni w 2019 roku, poinformowała o zatwierdzeniu regulaminu Rady przez JM Rektora oraz przypomniała cele i sposób jej funkcjonowania. Na Wiceprzewodniczącego Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej Pani Prorektor powołała dra hab. prof. UR Grzegorza Chrzanowskiego.

Następnie zaprezentowane zostały obszary współpracy z gospodarką w ramach Instytutów: Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Nauk Fizycznych, oraz  Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych w Weryni. Dodatkowo krótko wspomniano o obszarach współpracy z otoczeniem gospodarczym w ramach Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, który również wchodzi w skład tego panelu.

Na pierwszym posiedzeniu Panelu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rady Społeczno-Gospodarczej przedstawiono również ofertę dydaktyczną w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych (4 kierunki:  Biologia, Biotechnologia, Matematyka, Fizyka) oraz poddano ją pod dyskusję ekspertów  - praktyków danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

Ostatnimi tematami omówionymi na spotkaniu były działalność uniwersyteckiej spółki celowej InventUR oraz aktualne nabory umożliwiające pozyskanie środków unijnych przedsiębiorcom m.in. w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi.

 


Lista stałych partnerów

PANEL NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych

 1. ABJ-Vision Sp. z o.o.
 2. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 3. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
 4. Bieszczadzki Park Narodowy
 5. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
 6. Centrum Promocji Biznesu
 7. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
 8. HugeTECH Sp. z o.o.
 9. INNpuls Sp. z o.o.
 10. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
 11. Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 12. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie
 13. Magurski Park Narodowy
 14. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 15. Muzeum Przyrodnicze, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN w Krakowie
 16. Olimp Laboratories Sp. z o.o.
 17. Podkarpacki Klub Biznesu
 18. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 19. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
 20. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
 21. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
 22. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 23. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 24. SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o., Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie
 25. SIEGMA-CONSULT Sp. z o.o.
 26. Stowarzyszenie EKOSKOP
 27. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
 28. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 
 29. Wojewódzki Szpital  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 
 30. Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 31. Visum Clinic Sp. z o.o.
 32. Wektor Wiedzy Sp. z o.o.
 33. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 34. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
 35. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
 36. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie
 37. Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
 38. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy