Panel Nauk Rolniczych

Posiedzenie 08.11.2022 r.

W dniu 8 listopada 2022 r. w formie zdalnej miało miejsce trzecie posiedzenie Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej. Wiceprzewodniczący Panelu Pan dr hab. Łukasz Jurczyk, prof. UR powitał wszystkich uczestników a w szczególności przedstawicieli nowych Partnerów Panelu: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, METKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Pustyni, ML SYSTEM S.A. w Zaczerniu.

Następnie zgodnie z agendą spotkania dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR, Dyrektor Instytutu Technologii Żywności i Żywienia zaprezentował przykłady innowacyjnych produktów i rozwiązań spożywczych, w tym m.in. wegańskie batony o zwiększonej zawartości białka o właściwościach wzmacniających odporność, biokonserwant na bazie propolisu​, wegańskie napoje funkcjonalne o podwyższonej zawartości białka, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego o cechach żywności funkcjonalnej, oraz innowacyjny produkt mięsno-roślinny ​o wzbogaconej wartości odżywczej ​i prozdrowotnej.

Kolejno głos zabrał dr inż. Miłosz Zardzewiały z Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, który przedstawił rozwiązanie dotyczące sposobu modyfikacji roślin i owoców pomidora ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacenia w związki bioaktywne.

W związku z uczestnictwem w spotkaniu nowych firm Pan Bartosz Jadam, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii, Prezes spółki celowej UR, InventUR Sp. z o.o., wspomniał o możliwościach współpracy z uczelnią, bezpośrednim kontakcie z  ww. jednostkami w sprawach dotyczących komercjalizacji wyników badań, opracowywania innowacyjnych rozwiązań, transferu know-how, realizacji usług na zlecenie.

Na zakończenie spotkania Pan Tadeusz Kępski, Dyrektor Elektrociepłowni w Rzeszowie zaproponował aby kolejne posiedzenie Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej odbyło się w Elektrociepłowni. Profesor Jurczyk podziękował za zaproszenie i wyraził uznanie dla pomysłu, tym bardziej, że kolejne posiedzenie będzie skupiało się na tematyce gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii.

 

Posiedzenie 12.10.2021 r.

We wtorek 12.10.2021r. w formie zdalnej, miało miejsce drugie posiedzenie Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej. Wiceprzewodniczący Panelu Pan dr hab. Łukasz Jurczyk, prof. UR powitał uczestników i poinformował o zmianie organizacyjnej w strukturze Kolegium w związku z powołaniem Instytutu Inżynierii Materiałowej od 01.09.2021.

Na posiedzeniu Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej przedstawiono również ofertę dydaktyczną w obszarze nauk rolniczych (3 kierunki: agroleśnictwo, architektura krajobrazu, logistyka w sektorze rolno-spożywczym) oraz poddano ją pod dyskusję praktyków danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

Następnie przedstawiciele stałych partnerów Rady zaprezentowali profil działalności swojej  firmy:

- Pani Maria Kozioł, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

- Pani Iwona Jędrzejewska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o.

Ostatnim tematem omówionym na spotkaniu były aktualne nabory umożliwiające pozyskanie środków unijnych przedsiębiorcom m.in. w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi.


 

Posiedzenie 13.04.2021 r.

W dniu 13.04.2021 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej. Pani Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Idalia Kasprzyk powitała uczestników i krótko przedstawiła zmiany organizacyjne jakie nastąpiły na uczelni w 2019 roku, poinformowała o zatwierdzeniu regulaminu Rady przez JM Rektora oraz przypomniała cele i sposób jej funkcjonowania. Na Wiceprzewodniczącego Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej Pani Prorektor powołała dra hab. prof. UR Łukasza Jurczyka.

Następnie zaprezentowano obszary współpracy z gospodarką w ramach Instytutu Technologii Żywności i Żywienia oraz Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, działalność uniwersyteckiej spółki celowej InventUR oraz aktualne nabory umożliwiające pozyskanie środków unijnych dla przedsiębiorców m.in. w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi.

Na posiedzeniu Panelu Nauk Rolniczych Rady Społeczno-Gospodarczej przedstawiono również ofertę dydaktyczną w obszarze nauk rolniczych (3 kierunki: Technologia żywności i żywienie człowieka, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Rolnictwo) oraz poddano ją pod dyskusję ekspertów - praktyków danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

 


Lista stałych partnerów

PANEL NAUK ROLNICZYCH
Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych

 1. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
 2. Agromasz Serwis Sp. z o.o. z siedzibą Domaradzu
 3. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
 4. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
 5. Centrum Promocji Biznesu
 6. HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.
 7. HugeTECH Sp. z o.o.
 8. IK Pracownia Architektury Krajobrazu
 9. INNpuls Sp. z o.o.
 10. Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 11. MAKARONY POLSKIE SA Zakład produkcyjny w Rzeszowie
 12. Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.
 13. METKOM Sp. z o.o.
 14. ML SYSTEM S.A.
 15. Młyn Frysztak Sp. z o.o.
 16. NESTLÉ Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
 17. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
 18. Olimp Laboratories Sp. z o.o.
 19. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
 20. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
 21. Podkarpacki Klub Biznesu
 22. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
 23. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 24. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 25. Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB Sp. z o.o.
 26. SIEGMA-CONSULT z o.o.
 27. Spółdzielnia Mleczarska "MLEKOVITA" Oddział w Trzebownisku
 28. Stare Miasto - Park Sp. z o.o.
 29. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
 30. Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia
 31. VIANAT Spółka z o.o.
 32. Wektor Wiedzy Sp. z o.o.
 33. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
 34. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
 35. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw "VORTUMNUS" Sp. z o.o.
 36. Zakład Przetwórstwa Zbożowego „Tuszyma” Skowroński