Panel Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Posiedzenie 22.11.2022 r.

W dniu 22 listopada 2022 r. w formie zdalnej miało miejsce trzecie posiedzenie Panelu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Społeczno-Gospodarczej. Wiceprzewodniczący Panelu Pan dr Michał Marchewka powitał wszystkich uczestników i zaznaczył, że wszystkie omawiane na spotkaniu tematy badawcze zostały zrealizowane w ramach grantów Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Następnie zgodnie z agendą spotkania przedstawiciele Instytutu Informatyki zaprezentowali przykłady innowacyjnych badań. Pierwszy temat pt. Wykrywanie naruszeń cyberbezpieczeństwa i eksfiltracji danych w instytucjonalnym ruchu sieciowym  przedstawiła dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR, drugi temat pt. Inteligentna technologia optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych zaprezentował dr Zbigniew Gomółka. Temat trzeciej prezentacji z Instytutu Informatyki uległ zmianie na System do detekcji upadków oparty o logikę rozmytą i uczenie maszynowe, który przedstawił dr inż. Michał Kępski.

Kolejno głos zabrał dr Michał Marchewka z Instytutu Inżynierii Materiałowej i omówił grant pt. Struktury na bazie GaAs/AlGaAs dla detektorów QWIP.

W ramach posiedzenia przewidziano również czas na zaprezentowanie profilu działalności partnerów Rady i omówienie potrzeb współpracy. Pan Robert Róg, Dyrektor IT, MTU AERO Engines Polska Sp. z o.o. przybliżył uczestnikom spotkania zakres działalności swojej firmy.

Na zakończenie dr Michał Marchewka podziękował za udział wszystkim uczestnikom i zaprosił do przekazywania sugestii i propozycji tematów na kolejne spotkania.

 


Posiedzenie: 09.11.2021 r.

We wtorek 09.11.2021 r. w formie zdalnej miało miejsce drugie posiedzenie Panelu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Społeczno-Gospodarczej. Po powitaniu uczestników dr Michał Marchewka, Wiceprzewodniczący Panelu poinformował o zmianie organizacyjnej w strukturze Kolegium w związku z powołaniem Instytutu Inżynierii Materiałowej od 01.09.2021 oraz o włączeniu do Panelu spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Na posiedzeniu Panelu przedstawiono ofertę dydaktyczną w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych (kierunek informatyka i ekonometria) oraz poddano ją pod dyskusję ekspertów  danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

Ponadto zaprezentowano obszary badawcze i możliwości współpracy z otoczeniem gospodarczym w ramach dwóch jednostek Kolegium Nauk Przyrodniczych: Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Następnie przedstawiciele stałych partnerów Rady zaprezentowali profil działalności swojej  firmy: Pan Jakub Preinl - Dyrektor ds. Rozwoju BIBUS MENOS Sp. z o.o. oraz Pan Ryszard Woźniak - członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Ostatnim tematem omówionym na spotkaniu były aktualne nabory umożliwiające pozyskanie środków unijnych przedsiębiorcom m.in. w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi.

 


Posiedzenie: 11.05.2021 r.

W dniu 11.05.2021 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Panelu Nauk Inżynieryjno-Technicznych - trzeciego panelu Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, w tym: BIBUS MENOS Sp. z o.o., BorgWarner Poland Sp. z o.o., CARRIER Manufacturing Poland Sp. z o.o., Eurotech Sp. z o. o., ITA Sp. z o.o., Sp. k., Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, MTU AERO Engines Polska Sp. z o.o., OPGK Rzeszów S.A., OPTeam S.A., Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., P.U.H "MAM" Marek Wróblewski, Rectangle Sp. z o.o. ,Rymatex Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, SIEGMA-CONSULT Sp. z o.o., URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Vigo System S.A. oraz Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

Po powitaniu uczestników Pani prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych poinformowała o zatwierdzeniu regulaminu Rady przez JM Rektora oraz przypomniała cele i sposób jej funkcjonowania. Na Wiceprzewodniczącego Panelu Inżynieryjno-Technicznych Rady Społeczno-Gospodarczej Pani Prorektor powołała dra Michała Marchewkę, Dyrektora Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Następnie zaprezentowane zostały obszary współpracy z gospodarką w ramach Instytutu Informatyki oraz Instytutu Nauk Fizycznych. Na spotkaniu przedstawiono również ofertę dydaktyczną w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych (3 kierunki: Informatyka, Inżynieria materiałowa oraz Mechatronika) oraz poddano ją pod dyskusję ekspertów - praktyków danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

Ostatnimi tematami omówionymi na spotkaniu były: działalność uniwersyteckiej spółki celowej InventUR oraz aktualne nabory umożliwiające pozyskanie środków unijnych przedsiębiorcom m.in. w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi.

 


Lista stałych partnerów

PANEL NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych

 1. AIR RES AVIATION Sp. z o.o.
 2. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
 3. BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 4. Biuro Inżynierskie VIBA - Andrzej Leśniak
 5. BorgWarner Poland Sp. z o.o.
 6. Centrum Promocji Biznesu
 7. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 8. Eurotech Sp. z o. o.
 9. HugeTECH Sp. z o.o.
 10. INNpuls Sp. z o.o.
 11. ITA Sp. z o.o. Sp. k.
 12. Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 13. MTU AERO Engines Polska Sp. z o.o.
 14. OPGK Rzeszów S.A.
 15. OPTeam S.A.
 16. Podkarpacki Klub Biznesu
 17. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 18. POLENERGIA Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
 19. P.U.H "MAM" Marek Wróblewski
 20. Rectangle Sp. z o.o.
 21. Rymatex Sp. z o.o.
 22. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 23. SIC Specialized Industrial Chemicals Specjalistyczna Chemia Przemysłowa Mariusz Rzucidło
 24. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 25. SIEGMA-CONSULT Sp. z o.o.
 26. Urząd Dozoru Technicznego, Biuro w Rzeszowie
 27. Vigo System S.A.
 28. Wektor Wiedzy Sp. z o.o.