Panel Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Posiedzenie 19.06.2024 r.

19 czerwca 2024 r. odbyło się IV Posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Panelu Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Panelu Nauk Rolniczych oraz zaproszeni goście reprezentujący uzdrowiska, parki narodowe i krajobrazowe, samorządy, centra biznesu oraz sektor gospodarki odpadami.

Pani prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych UR i Przewodnicząca Rady Społeczno-Gospodarczej, przedstawiła możliwości współpracy Kolegium Nauk Przyrodniczych UR w ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości - Doskonałe Podkarpacie - kompleksowe badania środowiska w Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz regionu.”

Pani Joanna Gumienna, menedżer ds. komercjalizacji Podkarpackiego Centrum Innowacji, zaprezentowała możliwości współpracy oraz nowo ogłoszone konkursy organizowane przez Podkarpackie Centrum Innowacji.

Bartosz Jadam, prezes InventUR oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii, omówił możliwość współpracy naukowej i badawczej pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, InventUR sp. z o.o. a przedsiębiorstwami.

Kolejnym punktem posiedzenia, po krótkiej zapowiedzi Pani dr Anny Szpili, Prodziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych UR, było zaprezentowanie nowo utworzonych kierunków w Kolegium Nauk Przyrodniczych. Przedstawione kierunki to: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – dr Agata Pawłowska, menedżer rozwoju produktu – dr inż. Greta Adamczyk, nanotechnologia – dr Stanisław Adamiak, optometria – dr hab. Józef Cebulski, prof. UR.

Posiedzenie zakończyło się owocnymi rozmowami między przedsiębiorcami a naukowcami. W miłej i przyjaznej atmosferze omawiano możliwości współpracy które mogą przynieść korzyści obu stronom.

 


Posiedzenie 22.11.2022 r.

W dniu 22 listopada 2022 r. w formie zdalnej miało miejsce trzecie posiedzenie Panelu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Społeczno-Gospodarczej. Wiceprzewodniczący Panelu Pan dr Michał Marchewka powitał wszystkich uczestników i zaznaczył, że wszystkie omawiane na spotkaniu tematy badawcze zostały zrealizowane w ramach grantów Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Następnie zgodnie z agendą spotkania przedstawiciele Instytutu Informatyki zaprezentowali przykłady innowacyjnych badań. Pierwszy temat pt. Wykrywanie naruszeń cyberbezpieczeństwa i eksfiltracji danych w instytucjonalnym ruchu sieciowym  przedstawiła dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR, drugi temat pt. Inteligentna technologia optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych zaprezentował dr Zbigniew Gomółka. Temat trzeciej prezentacji z Instytutu Informatyki uległ zmianie na System do detekcji upadków oparty o logikę rozmytą i uczenie maszynowe, który przedstawił dr inż. Michał Kępski.

Kolejno głos zabrał dr Michał Marchewka z Instytutu Inżynierii Materiałowej i omówił grant pt. Struktury na bazie GaAs/AlGaAs dla detektorów QWIP.

W ramach posiedzenia przewidziano również czas na zaprezentowanie profilu działalności partnerów Rady i omówienie potrzeb współpracy. Pan Robert Róg, Dyrektor IT, MTU AERO Engines Polska Sp. z o.o. przybliżył uczestnikom spotkania zakres działalności swojej firmy.

Na zakończenie dr Michał Marchewka podziękował za udział wszystkim uczestnikom i zaprosił do przekazywania sugestii i propozycji tematów na kolejne spotkania.

 


Posiedzenie: 09.11.2021 r.

We wtorek 09.11.2021 r. w formie zdalnej miało miejsce drugie posiedzenie Panelu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Społeczno-Gospodarczej. Po powitaniu uczestników dr Michał Marchewka, Wiceprzewodniczący Panelu poinformował o zmianie organizacyjnej w strukturze Kolegium w związku z powołaniem Instytutu Inżynierii Materiałowej od 01.09.2021 oraz o włączeniu do Panelu spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Na posiedzeniu Panelu przedstawiono ofertę dydaktyczną w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych (kierunek informatyka i ekonometria) oraz poddano ją pod dyskusję ekspertów  danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

Ponadto zaprezentowano obszary badawcze i możliwości współpracy z otoczeniem gospodarczym w ramach dwóch jednostek Kolegium Nauk Przyrodniczych: Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Następnie przedstawiciele stałych partnerów Rady zaprezentowali profil działalności swojej  firmy: Pan Jakub Preinl - Dyrektor ds. Rozwoju BIBUS MENOS Sp. z o.o. oraz Pan Ryszard Woźniak - członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Ostatnim tematem omówionym na spotkaniu były aktualne nabory umożliwiające pozyskanie środków unijnych przedsiębiorcom m.in. w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi.

 


Posiedzenie: 11.05.2021 r.

W dniu 11.05.2021 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Panelu Nauk Inżynieryjno-Technicznych - trzeciego panelu Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, w tym: BIBUS MENOS Sp. z o.o., BorgWarner Poland Sp. z o.o., CARRIER Manufacturing Poland Sp. z o.o., Eurotech Sp. z o. o., ITA Sp. z o.o., Sp. k., Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, MTU AERO Engines Polska Sp. z o.o., OPGK Rzeszów S.A., OPTeam S.A., Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., P.U.H "MAM" Marek Wróblewski, Rectangle Sp. z o.o. ,Rymatex Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, SIEGMA-CONSULT Sp. z o.o., URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Vigo System S.A. oraz Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

Po powitaniu uczestników Pani prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych poinformowała o zatwierdzeniu regulaminu Rady przez JM Rektora oraz przypomniała cele i sposób jej funkcjonowania. Na Wiceprzewodniczącego Panelu Inżynieryjno-Technicznych Rady Społeczno-Gospodarczej Pani Prorektor powołała dra Michała Marchewkę, Dyrektora Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Następnie zaprezentowane zostały obszary współpracy z gospodarką w ramach Instytutu Informatyki oraz Instytutu Nauk Fizycznych. Na spotkaniu przedstawiono również ofertę dydaktyczną w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych (3 kierunki: Informatyka, Inżynieria materiałowa oraz Mechatronika) oraz poddano ją pod dyskusję ekspertów - praktyków danych branż w celu dostosowania kształcenia do potrzeb do rynku pracy.

Ostatnimi tematami omówionymi na spotkaniu były: działalność uniwersyteckiej spółki celowej InventUR oraz aktualne nabory umożliwiające pozyskanie środków unijnych przedsiębiorcom m.in. w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi.

 


Lista stałych partnerów

PANEL NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
Rady Społeczno-Gospodarczej Kolegium Nauk Przyrodniczych

 1. AIR RES AVIATION Sp. z o.o.
 2. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
 3. BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 4. Biuro Inżynierskie VIBA - Andrzej Leśniak
 5. BorgWarner Poland Sp. z o.o.
 6. Centrum Promocji Biznesu
 7. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 8. Eurotech Sp. z o. o.
 9. HugeTECH Sp. z o.o.
 10. INNpuls Sp. z o.o.
 11. ITA Sp. z o.o. Sp. k.
 12. Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 13. MTU AERO Engines Polska Sp. z o.o.
 14. OPGK Rzeszów S.A.
 15. OPTeam S.A.
 16. Podkarpacki Klub Biznesu
 17. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 18. POLENERGIA Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
 19. P.U.H "MAM" Marek Wróblewski
 20. Rectangle Sp. z o.o.
 21. Rymatex Sp. z o.o.
 22. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 23. SIC Specialized Industrial Chemicals Specjalistyczna Chemia Przemysłowa Mariusz Rzucidło
 24. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 25. SIEGMA-CONSULT Sp. z o.o.
 26. Urząd Dozoru Technicznego, Biuro w Rzeszowie
 27. Vigo System S.A.
 28. Wektor Wiedzy Sp. z o.o.