Projekty realizowane we współpracy z gospodarką

 

Lp.  Tytuł projektu Instytut
realizujący projekt
Kierownik zadania UR Lider projektu
/partnerzy 
Okres realizacji Źródło dofinansowania Wartość projektu Wartość zad. UR (zł)
1
Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na podczerwień na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm
Instytut Nauk Fizycznych
dr Michał Marchewka
• Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej
• Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO Sp. o.o.
• Uniwersytet Rzeszowski
• Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
 I 2020 - XII 2022
POIR Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”
 10 mln
 2,5 mln
2
Opracowanie skutecznej metody wydłużenia przydatności do spożycia mięsa kurcząt brojlerów
Instytut Technologii Żywności i Żywienia
dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
 
dr Anna Augustyńska-Prejsnar
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie "RES-DROB"  - wnioskodawca; 
Uniwersytet Rzeszowski-  podwykonawca
IX 2020 - II 2023
POIR Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka" 
61,3 mln
600 tys.
3
Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych odnośnie opakowań o charakterze ekologicznym przeznaczonych na wodę pitną.
Instytut Technologii Żywności i Żywienia
dr hab. Dżugan Małgorzata, prof. UR 
Woda Leżąjsk Sp. z o.o.
I 2020 - XII 2021
PO IR Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 4,6 mln
-
4
Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także zachowania właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo-użytkowych tego surowca i jego produktów
Instytut Technologii Żywności i Żywienia
dr hab. Mariusz Rudy, prof. UR 
• Stowarzyszenie Klaster Rolno-Spożywczy "AGRO-Karpaty" (Lider konsorcjum)
• Uniwersytet Rzeszowski
• Zakład Mięsny SMAK–GÓRNO Sp. z o.o.
• Gospodarstwo Rolne Kobiernik Danuta i Mieczysław
• Centrum Badawczo-Rozwojowe – Spółdzielnia "AGRO–KARPATY”
I 2020 - XII 2021
PROW 2014 – 2020 Działanie 16 "Współpraca" 
4 mln
2,6 mln
5
Miody wzbogacane dodatkiem ziół i owoców jako nowy produkt dla przetwórstwa miodu na Podkarpaciu.
Instytut Technologii Żywności i Żywienia
dr hab. Dżugan Małgorzata, prof. UR 
Województwo Podkarpackie
IV -X 2020
PROW 2014-2020
 60 tys.
 60 tys.
6
Zjawisko elicytacji w produkcji i przetwarzaniu surowców zielarskich i owoców
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
dr inż. Miłosz Zardzewiały
Uniwersytet Rzeszowski-Lider,
Partnerzy:
Centrum Ogrodnicze AGRICO Grzegorz Tomaka, Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo- Pszczelarska, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
II- X 2020
PROW 2014-2020
 62 tys.
 62 tys.
7
Ekoinnowacyjna metoda przygotowania próbek do analizy pozostałości pestycydów i WWA
Instytut Biologii i Biotechnologii
 
dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec
I-VI 2020
Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020
 120 tys. 
 120 tys.
8
Optymalizacja czasu pracy obrabiarek CNC za pomocą wybranych parametrów określających ich dynamikę
Instytut Informatyki 
 
dr hab. Barbara  Pękala, prof. UR
I-VI 2020
Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020
 141 tys.
 141 tys.
9
Inteligentna technologia rejestracji i analizy atencji operatorów zaawansowanych systemów wykorzystujących HMI
Instytut Informatyki 
 
dr Zbigniew Gomółka
I - VI 2020
Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020
 200 tys.
 200 tys.
10
Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym systemem nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
prof. dr hab. Józef Gorzelany,
dr inż. Natalia Matłok
 
Original Food sp. z o.o.
VI 2018 
- XI 2020
PROW 2014 – 2020. Działanie 16 "Współpraca" 
 8 mln
0,5 mln
11
Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi -  LIDER, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PiB w Puławach, AgeSoya Sp. z o.o. Huta Krzeszowska
IV 2017 - III 2020
NCBiR,
Biostrateg 3
 5,7 mln
0,5 mln
12
Opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca
Instytut Technologii Żywności i Żywienia
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 dr hab. Maciej Balawejder, prof. UR,
prof. dr hab. Józef Gorzelany
Dr Green  sp. z o.o.
2015-2020
NCBR,

Biostrateg 1
 24 mln
 3 mln