Koordynatorzy ds. komercjalizacji współpracujący z UCTT

 

Koordynator kolegialny:

dr Michał Marchewka
e-mail: mmarchewka@ur.edu.pl
tel. 17 851 86 71

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Przyrodniczych:

Instytut Biologii
dr inż. Małgorzata Karbarz
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 87 54

Instytut Biotechnologii
dr Daniel Broda
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 87 53

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR
e-mail: ljurczyk@ur.edu.pl

Instytut Technologii Żywności i Żywienia
dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR
e-mail: gzagula@ur.edu.pl
tel. 17 785 50 46

Instytut Nauk Fizycznych
dr Mariusz Bester
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 87 45

Instytut Informatyki

e-mail:
tel.

Instytut Matematyki
dr Jacek Kucab
e-mail: jkucab@ur.edu.pl
tel. 17 851 86 14

Instytut Inżynierii Materiałowej
dr Kazimiera Dudek
e-mail: kdudek@ur.edu.pl
tel. 17 851 85 82