O nas/ About us

 

O nas/ About usKolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego powstało od początku roku akademickiego 2019/2020 r. z połączenia Wydziałów: Biologiczno – Rolniczego, Biotechnologii oraz Matematyczno – Przyrodniczego. Kolegium może poszczycić się nagrodą za największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie Research Impact Leaders Award w kategoriach Life sciences/Agricultural science. Zostało także uhonorowane Polską Nagrodą Innowacyjności 2014, przyznaną podczas II Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości, za stworzenie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie. Uczelnia otrzymała również złoty medal na Międzynarodowych Targach w Norymberdze za wynalazek służący do uzdatniania gleby skażonej pestycydami, tzw. reaktor fluidalny. Atutem Kolegium jest rozwinięta współpraca międzynarodowa. Kolegium współpracuje z ok. 50 uczelniami partnerskimi z całego świata. Studenci i nauczyciele akademiccy realizują, w ramach wyjazdów zagranicznych, staże, konferencje i obozy naukowe. Obecnie w Kolegium działają centra badawcze powołane uchwałą Senatu: Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych. Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym. Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię.  Centrum Marketingu Produktów Spożywczych. Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii w skład, którego wchodzą: Kompleks kriogeniczny – niskie temperatury, Kompleks technologiczny: MBE i kontrola jakości i składu chemicznego. Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska. Centrum  Biotechnologii Roślin Aeropolis. Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.

 


Wymiana pracowników i studentów Kolegium:

 • Program ERASMUS + lata 2019 – 2020 –  wyjazdy: 13 pracowników oraz 11 studentów, przyjazdy 15 pracowników oraz 24 studentów
 • Program CEEPUS (Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej) – numer sieci CIII-SK-1018-03-1718 lata 2019-2020 wyjazdy: 13 pracowników oraz 3 studentów, przyjazdy: 31 pracowników oraz 47 studentów
 • Program współpracy międzynarodowej Szwecja – Polska – Ukraina VISBY; wymiana studentów, wymiana pracowników, staże naukowe, wspólne badania naukowe, wspólne publikacje, organizacja konferencji i warsztatów naukowych Rolniczy Uniwersytet w Upsala (Szwecja), Uniwersytet w Lund (Szwecja), Instytut Biologii Komórki, Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie (Ukraina)       
 • Program współpracy polsko – walońskiej- wymiana studentów, wymiana pracowników, staże naukowe, wspólne badania naukowe, wspólne publikacje, organizacja konferencji i warsztatów naukowych    Wolny Uniwersytet w Brukseli (Belgia)  
 • Integracja naukowa obszaru pogranicza polsko – ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku -projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013-wymiana studentów, wymiana pracowników, staże naukowe, wspólne badania naukowe, wspólne publikacje, organizacja konferencji, warsztatów naukowych i seminariów
 • Program współpracy Polska – Austria  „Klonowanie genów zaangażowanych w proces biosyntezy antybiotyku rozeoflawiny pochodzących od naturalnych producentów tego związku Streptomyces davawensis do komórek drożdży Candida famataPichia pastoris nadproducentów ryboflawiny” University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Universität für Bodenkultur Wien - die Universität des Lebens, BOKU), Austria

 

Wizyty studyjne pracowników Kolegium:

 • Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa
 • Universidad Politecnica de València, Hiszpania
 • University of Applied Sciences, Finlandia
 • Uniwersytet Rolniczy Odessa, Ukraina
 • Uniwersytet Otago, Nowa Zelandia
 • University of Padova,  Italy, The College of Agricultural Science     

 

Konferencje naukowe:

 • Międzynarodowa konferencja naukowa Risk Factors of Food Chain we współpracy z Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Szent Istwan University in Gódollo, Węgry   
 • Grundtvig Workshops Food industries and agriculture prospective in the 3rd Millenium we współpracy z Uniwersytetem w Oradei, Rumunia, dr Maciej Kluz, dr hab. inż., prof UR, Małgorzata Dżugan
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Human-Nutrition-Environment we współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytet w Oradei, Uniwersytet w Debrecenie, Uniwersytet w Upsalla
 • Międzynarodowa konferencja naukowa International Meeting of Young Food Technologists we współpracy Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytetem w Oradei
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Honey Seminar we współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytet w Oradei
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Innovativa we współpracy z Uniwersytetem w Oradei
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Meeting of young researchers from V4 countries we współpracy Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytetem w Debrecenie, Uniwersytetem w Zlinie

 

Doktoraty międzynarodowe:

 • Magdalena Buniowska, Preventive Medicine Public Health Food Sciencs Toxicology Forensic Medicine Department, Universidad de València, Hiszpania, tytuł rozprawy: Efecto del tratamento de altas presiones hidrostáticas sobre los compuestos bioactivos de preparados a base de frutas y alimentos liquidos. Promotorzy:, prof. M.J Esteve, prof. A. Frigola ,dr hab. prof. UR A. Znamirowska
 • Monika Wesołowska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovakia; tytuł rozprawy: INDICATORS OF BIOACTIVITY OF VARIETAL HONEYS AND HONEY POWDERS, Promotor: dr hab.inż., prof UR Małgorzata Dżugan

 

Projekty badawcze:

 • 2013: The influence of the applied dose of enrichment with magnesium chloride on thermal stability of proteins of goat’s milk and the quality of yoghurts during storage. Preventive Medicine Public Health Food Sciencs Toxicology Forensic Medicine Department, Universidad de València, Hiszpania   
 • 2013: Effect of addition of stevia on the physicochemical properties of yoghurt. Preventive Medicine Public Health Food Sciencs Toxicology Forensic Medicine Department, Universidad de València, Hiszpania   
 • 2014: Influence of magnesium fortification on physicochemical, sensory, and textural characteristics of goat’s fermented milk. Preventive Medicine Public Health Food Sciencs Toxicology Forensic Medicine Department, Universidad de València, Hiszpania           
 • 2014: Separation and quantification of steviol glycoside in different stevia samples using HPLC.  Preventive Medicine Public Health Food Sciencs Toxicology Forensic Medicine Department, Universidad de València, Hiszpania          
 • 2012-2015: Badania aktywności antybakteryjnej miodów polskich i słowackich, Katedra Mikrobiologii, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze 
 • 2013-2018: Badania aktywności antybakteryjnej ekstraktów roślinnych, Katedra Mikrobiologii, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze 
 • 2014: Analiza frakcji glukozynolanów w kiełkach  pozyskanych domowym sposobem Uniwersytet w Oradei, Rumunia      
 • 2010-2015: Wykorzystanie krystalizacji i chromatografii do rozdziału mieszanin diastereomerycznych Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg, Niemcy 
 • 2008 i 2010: Realizacja tematu badawczego dotyczącego rozdziału enecjomerów poprzez krystalizacje (finasowanie DAAD) Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg, Niemcy 
 • 2011 i 2013: Realizacja tematu badawczego dotyczącego rozdziału enecjomerów poprzez krystalizacje. Realizacja zadań badawczych objętych grantem nr DPN/N135/NIEMCY/2010, Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg, Niemcy