Kontakt/ Contact

Kolegialna komisja ds. podniesienia poziomu umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki
(Collegiate Commission for Rising the Level of Internationalisation of Science and Teaching)

 

Przewodniczący (Chairman)
dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR, kleniowski@ur.edu.pl

Członkowie (Members)
prof. dr hab. Andriy Sybirnyy, asybirnyy@ur.edu.pl
dr inż. Grzegorz Gruzeł, ggruzel@ur.edu.pl
dr Agata Pawłowska, agpawlowska@ur.edu.pl
dr Łukasz Peszek, lpeszek@ur.edu.pl
dr inż. Kamil Szmuc, kszmuc@ur.edu.pl

 

Kontakt: ERASMUS + studenci
Contact: ERASMUS + students

mgr Inga Woźny
phone: (17) 851 87 57
e-mail: iwozny@ur.edu.pl

 

Kontakt: Przyjazdy
Contact: Incoming teachers and other staff

dr Marzanna Deniziak
phone: 17 851 87 99
e-mail: mdeniziak@ur.edu.pl