Zarząd oddziału

1.jpg [53.82 KB]

 

Zarząd oddziału:
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski               - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski           - Wiceprzewodniczący
 • Dr inż. Piotr Kuźniar                                          - Sekretarz
 • Prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany                    - Skarbnik
 • Prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak                  - Członek
 • Dr hab. Adam Kuczyński, prof. UR                  - Członek
 • Dr hab. Marian Kuźma, prof. UR                     - Członek

         

Komisja Rewizyjna :
 •  Dr hab. prof. UR    Jadwiga Stanek-Tarkowska   - Przewodniczący
 •  Dr  Jan Gąsior                                                           - Członek
 •  Dr hab.  inż. prof. UR   Edmund Hajduk              - Członek 
 •  Dr hab. inż. prof. UR   Grzegorz Zaguła               - Członek