Członkostwo

1.jpg [53.82 KB]

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  1. Zwyczajnych - osoba fizyczna zainteresowana problematyką agrofizyczną. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Towarzystwa.
  2. Wspierających - osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.
    Z członkiem wspierającym Zarząd Główny zawiera porozumienie
  3. Honorowych - osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauki wchodzącej w zakres działalności Towarzystwa, lub wyświadczyła mu szczególne usługi. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Prawa te nie przysługują członkowi honorowemu - cudzoziemcowi.

STATUT Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA