Zebrania

 

 

Rok 2023
 • „Agrotechnika zbóż i rzepaku w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu”
  Prelegent: mgr inż. Mirosław Koczyński - doradca firmy PROCAM.
  Termin: 11 stycznia 2023 r.
 • „Strategie ochrony ziemniaków”.
  Prelegent: dr hab. Katarzyna Rębarz - Head of Technical Support CP, Central Europe, Syngenta.
  Termin: 26 kwietnia 2023 r.
 • „Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin”.
  Prelegent: dr inż. Michał Noworól - Ekspert Techniczny Syngenta.
  Termin: 12 czerwca 2023 r.
Rok 2022
 • „Rewolucja mikrobiologiczna - azot prosto z powietrza innowacją roku 2022!”
  Prelegent: dr inż. Marek Reich - firma PUH „Chemirol” sp. z o.o.
  Termin: 13 grudnia 2022 r.
Rok 2021
 • "Skutki wycofywania substancji czynnych ŚOR dla praktyki rolniczej, doradztwa, nauki i środowiska".
  Prelegent: Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
  Termin: 26 marca 2021 r.

 • „Wpływ działań Agencji Nasiennej na rozwój rolnictwa w kontekście wykorzystania do siewu odmian chronionych wyłącznym prawem”
  Prelegent: mgr Monika Kawczyńska - audytor Agencji Nasiennej sp. z o.o. w Lesznie.
  Termin: 23 listopada 2021 r.
Rok 2020
 • "Sprawny system korzeniowy podstawą stabilnego plonu".
  Prelegent: mg inż. Renata Pawlak, Doktorantka w Zakładzie Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski.
  Termin: 15 stycznia 2020 r.
Rok 2019
 • "Możliwości stosowania nawozów mikroelementowych w uprawach rolniczych z wykorzystaniem formułowanych nawozów YaraVita".
  Prelegent: mgr inż. Wiesław Kocoł, YaraVita Manager Poland.
  Termin: 28 marca 2019 r.
 • "Zboża hybrydowe"
  Prelegent: dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
  Termin: 10 października 2019 r.
Rok 2018
 • "Nowe zagrożenia dla kukurydzy ze strony fitofagów"
  Prelegent: dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB,Terenowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Rzeszowie
  Termin: 21.05.2018r. (Pobierz WYKŁAD)
 • "Dokarmianie dolistne roślin zbożowych i oleistych"
  Prelegent: dr inż. Wacław Jarecki, Uniwersytet Rzeszowski
  Termin: 17.09.2018r.
Rok 2017
 • "Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu"
  Prelegent: mgr inż. Anna Hadała, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego
  Termin: 15.05.2017r.
 • VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Oddział w Rzeszowie,
  pt. „Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce” - Rzeszów
  Termin: 11-13.09.2017r.
Rok 2016
 • "Pomniki przyrody nieożywionej Karpackich Parków Krajobrazowych"
  Prelegent: prof. dr hab. Roman Reszel
  Termin: 28.04.2016r.
 • "Rośliny mało znane - Batat"
  Prelegent: dr inż. Barbara Krochmal-Marczak
  Termin: 07.12.2016r.
Rok 2015
 • "Produkty owsiane w walce z cholesterolem"
  Prelegent: dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
  Termin: 12.03.2015r.
 • "Zastosowanie ziół w weterynarii ludowej"
  Prelegent: prof. dr hab. inż. Czesława Trąba
  15.05.2015r.
 • "Nawożenie dolistne wybranych roślin rolniczych"
  Prelegent:dr inż. Wacław Jarecki
  Termin: 18.12.2015r.