Konferencje

 

KONFERENCJE CYKLICZNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA AGRONOMICZNEGO

VIII KONFERENCJA PTA 2019

Produkcyjne i ekologiczne aspekty zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną
11-13 września 2019 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

RELACJA

 VII KONFERENCJA PTA 2017

Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce
11-13 września 2017 r. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

 RELACJA

 VI KONFERENCJA PTA 2015

Badania i innowacje w produkcji roślinnej
17-19 września 2015 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 RELACJA

 V KONFERENCJA PTA 2013

Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych
19-21 września 2013 - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 RELACJA

 IV KONFERENCJA PTA 2011

Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa
5-7 września 2011 - SGGW w Warszawie

RELACJA

III KONFERENCJA PTA 2009

Środowisko rolnicze i produkcja roślinna w rolnictwie zrównoważonym
25-26 czerwca 2009 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Szklarska-Poręba)

 RELACJA

II KONFERENCJA PTA 2007 

Agronomia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa
12-13 września 2007 r. - Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

 RELACJA

 I KONFERENCJA PTA 2005

Produkcja roślinna na przełomie XX i XXI wieku w kontekście współczesnych systemów rolniczych
15-16 września 2005 r. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 


 

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych oraz Katedra Technologii Produkcji Rolniczej Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie byli organizatorami konferencji naukowej pt. OPTYMALIZACJA POLOWEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ W ZMIENIONYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH.

Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września 1997 r., miejscem konferencji był Wydział Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie (Komunikat).

Konferencja zgromadziła 56 uczestników z 10 oddziałów PTNA z całej Polski, reprezentujących 23 jednostki naukowe. Wzięło w niej udział szereg osób z poza PTNA, zainteresowanych tematyką konferencji.

Zgłoszone prace były prezentowane na konferencji w formie referatów i posterów oraz opublikowane po pozytywnych recenzjach w Fragmenta Agronomica - BIBLIOTHECA Tom 3/97