Członkostwo

CZŁONKOSTWO

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych - osoby fizyczne przyjmowane na podstawie pisemnej deklaracji (wzór deklaracji członkowskiej) popartej przez dwóch członków oraz uiszczenia składki członkowskiej; przyjęcia dokonuje odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego;

 2. Wspierających - osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują stałe poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa; przyjęcia dokonuje na podstawie pisemnego zgłoszenia odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego.

 

Statut PTTZ

Deklaracja