Konferencje, seminaria, warsztaty

 

 

Data Wydarzenie
1-5.07.2024
W dniach 1-5 lipca 2024 roku prof. dr hab. Idalia Kasprzyk z Instytutu Biologii uczestniczyła w międzynarodowej konferencji w Wilnie - World Aerobiology 2024, 8th European Symposium on Aerobiology i 12th International Congress on Aerobiology. W takcie konferencji przedstawiła wyniki badań wykonanych wspólnie z dr inż. Katarzyną Kluską z Instytutu Biologii i dr. Lechem Zarębą z Instytutu Informatyki UR w ramach programu RID – Doskonałe Podkarpacie
25-28.06.2024 r.
W dniach 25-28 czerwca 2024 w Zielonej Górze odbyła się międzynarodowa konferencjia VII EMR-PL Forum, zorganizowana pod auspicjami Polish Group of Electron Magnetic Resonance. Pan dr hab. Ireneusz Stefaniuk z Instytutu Inżynierii Materiałowej przedstawił referat pt. EPR case study - tracking long-lived free radicals in dandelion caused by air pollution.
Współautorami byli dr inż. Bogumił Cieniek, dr Agata Ćwik, dr inż. Katarzyna Kluska oraz prof. dr hab. Idalia Kasprzyk.
Jest to efekt interdyscyplinarnych badań realizowanych w ramach programu RID. - Doskonałe Podkarpacie - kompleksowe badania środowiska w Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz regionu.
23.04.2024 r. W dniu 23 kwietnia 2024r odbyły się warsztaty analityczne poświęcone spektrometrii atomowej. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców, wzięło w nim udział 15 pracowników oraz 142 studentów Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie warsztatów omówione zostały nowoczesne techniki analizy pierwiastków umożliwiające oznaczenie wielu analitów w bardzo krótkim czasie, z wysoką czułością i precyzją pomiarów. Przedstawiciele firmy MS Spektrum zaprezentowali również działanie młynka kriogenicznego przeznaczonego do kruszenia próbek w środowisku ciekłego azotu. Warsztaty przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczestników w zakresie nowoczesnych, instrumentalnych metod analitycznych.
13-14.05.2024 r.
W dniach 13-14 maja 2024 w UR odbyła się Konferencja Prorektorów ds. Nauki Oraz Kierowników Biur Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych. Jednym z punktów programu była podzielenie się doświadczeniami uczelni dotyczącymi realizacji programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Przewodniczący KRUPiR, przedstawił doświadczenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który w 2023 roku ponownie został beneficjantem tego programu. Uczelnia ta otrzymała wsparcie dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych i weterynaryjnych. Kolejno zabrała głos Pani prof. dr hab. przedstawiając doświadczenia Uniwersytetu w tym zakresie szczegółowo omawiając Plan Doskonałe Podkarpacie - kompleksowe badania środowiska w Uniwersytecie Rzeszowskim na rzecz regionu. Podobne wsparcie utrzymały Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
14-17.05.2024
W dniach 14-17 maja 2024 roku pracownicy naukowi Instytutu Biologii UR dr Magdalena Kwolek-Mirek, dr inż. Roman Maślanka oraz dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR uczestniczyli w prestiżowej międzynarodowej konferencji 48th Annual Conference on Yeasts (ACY). W trakcie konferencji zespół badawczy zaprezentował 3 plakaty przedstawiające wyniki analiz biochemicznych, molekularnych i metabolicznych komórek drożdży poddanych działaniu wybranych związków chemicznych. Znacząca część prezentowanych wyników została uzyskana w ramach zadania badawczego pt. „Ocena odziaływania czynników środowiskowych na wybrane organizmy na poziomie molekularnym i komórkowym” realizowanego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID).