Główne obszary badawcze

 

Panel 1. Jakość środowiska przyrodniczego

Koordynator panelu: dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR,

 

Panel 2. Ocena oddziaływania czynników środowiskowych na wybrane organizmy na poziomie molekularnym i komórkowym

Koordynator panelu: dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

 

Panel 3. Usługi ekosystemowe i zagrożenia ze strony ekosystemów

Koordynatorzy panelu: dr Agata Ćwik, dr inż. Katarzyna Kluska