Zastosowanie mikroalg Parachlorella kessleri jako źródła bioaktywnych składników

Nazwa: Zastosowanie mikroalg Parachlorella kessleri jako źródła bioaktywnych składników  

The use of Parachlorella kessleri microalgae as a source of bioactive ingredients
 
Numer umowy: 37/UR/1/DG/PCI/2020
 
Kwota dofinansowania: 186 469,40 zł  
 
Źródło finansowania: Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nabór II, nr projektu N2_188.
 
Okres realizacji: 01.04.2021-28.02.2022
 
Kierownik projektu: dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR
 
Opis projektu: Celem projektu jest optymalizacja warunków hodowli nowo wyselekcjonowanego (na terenie województwa podkarpackiego) szczepu mikroalg Parachlorella kessleri w kierunku produkcji lipidów, długołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów, głównie β-glukanów i pigmentów oraz dalsza jego charakterystyka (sekwencjonowanie DNA i RNA). Bioaktywne preparaty przygotowane na bazie tych glonów, mogą być wykorzystane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz petrochemicznym.
 
The aim of the project is to optimize the conditions for the cultivation of a newly selected (in the Podkarpackie Voivodeship) strain of Parachlorella kessleri microalgae towards the production of lipids, long-chain fatty acids and carbohydrates, mainly β-glucans and pigments, and further characterization of this algae strain (DNA and RNA sequencing). Bioactive preparations based on these algae can be used in the food, cosmetics, pharmaceutical and petrochemical industries.