Opracowanie technologii produkcji wegańskich napojów funkcjonalnych o podwyższonej zawartości białka

Development of a technology for the production of vegan functional drinks with higher protein content

Numer umowy: 41/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinansowania: 151 840,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2021 - 28.02.2022

Kierownik projektu: dr inż. Joanna Kaszuba

Opis projektu (w j. polskim): Projekt dotyczy opracowania i optymalizacji technologii produkcji wegańskich napojów funkcjonalnych, na bazie soków z owoców i warzyw, cechujących się zwiększoną zawartością białka pochodzącego z nasion roślin strączkowych. Prowadzone badania obejmą opracowanie: składu i parametrów napojów wegańskich, w tym formy dodatku i ilości białka roślinnego, ustalenie parametrów zabiegów technologicznych i utrwalania produktu, jak również badania jakości, cech prozdrowotnych i ocenę konsumencką. Rezultatem prac przewidzianych w projekcie będzie nowy produkt i wytyczne do technologii jego produkcji. Z technologii skorzystają głównie producenci żywności, a w konsekwencji konsumenci, bowiem przyczyni się ona do poszerzenia asortymentu produktów wegańskich o cechach żywności funkcjonalnej.

Opis projektu (w j. angielskim): The project concerns the development and optimization of technology for the production of vegan functional drinks, based on fruit and vegetable juices, characterized by an increased content of protein derived from legume seeds. Research will include developing the composition and parameters of vegan drinks, including the amount of vegetable protein, determining production parameters and product preservation, quality testing, health-promoting features and consumer assessment. The result of the work envisaged in the project will be a new product and production technology. The technology will benefit mainly food producers, and consequently consumers, because it will contribute to expanding the range of vegan products (drinks) with the features of functional food.