Zwiększenie sprawności struktur fotowoltaicznych na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi poprzez optymalizację procesu wytwarzania metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

 

Nazwa: Zwiększenie sprawności struktur fotowoltaicznych na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi poprzez optymalizację procesu wytwarzania metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

Increasing the efficiency of photovoltaic structures based on titanium oxide and copper oxide through optimization reactive magnetron sputtering production process.

Numer umowy:

Kwota dofinansowania: 185 437,13 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 3.01.2020 - 30.06.2020

Kierownik projektu: dr Mariusz Bester

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie sprawności ogniwa na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi poprzez optymalizację procesu wytwarzania techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego. Dotychczas udało się wytworzyć ogniwo n-TiO2/p-CuO o sprawności 0,24% co stawia nas na 4 miejscu na świecie. Projekt ma ogromne znaczenie dla badań podstawowych związanych z potencjalnymi zastosowaniami w aplikacjach fotowoltaicznych. Projekt pozwoli na poznanie, które rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne wytwarzania tlenku tytanu i tlenku miedzi są optymalne dla zastosowań w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych na bazie tych półprzewodników.

The goal of the project is to increase the efficiency of the titanium oxide and copper oxide photovoltaic cell by optimizing the production process using reactive magnetron sputtering technique. So far, it has been possible to produce a n-TiO2/p-CuO cell with an efficiency of 0.24%, which puts us 4th in the world. The project is of great importance for basic research related to potential applications in photovoltaic applications. The project will allow to find out which structural and technological solutions for the production of titanium oxide and copper oxide are optimal for applications in thin-film solar cells based on these semiconductors.