Sposób wytwarzania neutralnego organoleptycznie biokonserwantu na bazie propolisu

A method of producing organoleptically neutral bio-preservative based on propolis

Numer umowy: 29/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 316 973,00 PLN

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.02.2022-31.07.2022

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie sposobu wytworzenia mikrokapsułkowanego preparatu propolisu, który będzie odznaczał się jednocześnie najsilniejszym działaniem przeciwutleniającym i przeciwdrobnoustrojowym, a równocześnie nie będzie zmieniał istotnie cech smakowo-zapachowych utrwalanego produktu spożywczego.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop a method of producing a microencapsulated propolis preparation, which will have the strongest antioxidant and antimicrobial effect, and at the same time will not significantly change the taste and flavor characteristics of the preserved food product.