Rola potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1 w komórkowym modelu β trzustki

Nazwa: Rola potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1 w komórkowym modelu β trzustki – NCN  
 
The role of post-translational non-enzymatic modifications of proteins in the regulation of RAP1 in pancreatic β-cells  
 
Numer umowy: 2021/05/X/NZ3/01210    
 
Kwota finansowania: 49 500,00 zł  
 
Źródło finansowania: NCN  
 
Okres realizacji: 15.12.2021 - 14.12.2022  
 
Kierownik projektu: dr inż. Anna Deręgowska  
 
Opis projektu: Celem projektu jest określenie roli potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1, wynikających z tego powodu zaburzeń sekrecji insuliny podczas glukotoksyczności oraz określenie znaczenia dysfunkcji RAP1 w regulacji ścieżek zależnych od NFkB.  
 

The main goal of this project is to determine the role of post-translational non-enzymatic protein modifications in the regulation of RAP1 levels and to analyze the importance of RAP1 dysfunction in insulin secretion during glucotoxicity in pancreatic β-cells.