Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA

Nazwa (w j. polskim): Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA

Nazwa (w j. angielskim): The role of 5-methylcytosine RNA methyltransferases in the regulation of cancer cell responses to extracellular and exogenous RNA
 
Numer umowy: 2021/43/B/NZ2/02210
 
Kwota dofinansowania: 1 629 200 PLN
 
Źródło finansowania: NCN, OPUS22
 
Okres realizacji: 07.07.2022 - 06.07.2026
 
Kierownik projektu: dr hab. Anna Lewińska, prof. UR
 
Opis projektu (w j. polskim): W proponowanym projekcie, planujemy testowanie hipotezy, która zakłada, że metylotransferazy 5- metylocytozyny RNA są istotnymi czynnikami odpowiedzi komórkowej na egzogenne oraz pozakomórkowe RNA, a ich aktywność jest istotna podczas nieswoistej odpowiedzi komórek nowotworowych na obce RNA.
 

Opis projektu (w j. angielskim): In the present project, we proposed to test the hypothesis that m5C-RMTs are essential factors during the cellular response to exogenous and extracellular RNA, and their activity is important for nonspecific immune responses of cancer cells exposed to foreign RNA.