Pyomelanina izolowana z drożdży niekonwencjonalnych i jej nanokompozyt do zastosowań biomedycznych, kosmetycznych i jako forma materiału opakowaniowego.

 

Nazwa: Pyomelanina izolowana z drożdży niekonwencjonalnych i jej nanokompozyt do zastosowań biomedycznych, kosmetycznych i jako forma materiału opakowaniowego.

Pyomelanin isolated from unconventional yeast and its nanocomposite in a biomedicals, cosmetics and as a form of packaging material.

Kwota finansowania: 187 857,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2022-31.12.2022

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

Opis projektu: W badaniach zaplanowano pozyskanie naturalnego pigmentu wydzielanego przez drożdże oraz dalszą syntezę nanocząstek z jego udziałem. Wydzielony barwnik, pyomelanina, będzie miała zastosowanie w kosmetyce/farmaceutyce, jako naturalny pigment, o właściwościach przeciwrodnikowych i fotoprotekcyjnych. Wytworzony nanokompozyt będzie mógł być jednym z komponentów obecnie stosowanych opakowań.

The project aims to develop the methods for obtaining the natural yeast melanin-like pigment. After purification, this pigment could be implemented into the pharmaceutics/cosmetics due to its antioxidant, photoprotective and antiaging ability. Further, we proposed to synthetize nanoparticles (NPs) in vitro by using yeast metabolite. This nanocomposite may be one of the components of the currently used packaging materials and can be add to foil, plastic or paper.