Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Nazwa (w j. polskim): Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Nazwa (w j. angielskim): NCN program for scientists from Ukraine to continue research in Poland

Numer umowy: UMO-2022/01/3/NZ9/00186

Kwota dofinansowania: 110 000,00 PLN

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 01.06.2022 – 31.05.2023

Kierownik projektu: dr inż. Inna Bobel

Opiekun projektu: dr inż. Greta Adamczyk

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie żeli skrobiowych ze związkami bioaktywnymi w celu określenia ich wpływu na proces retrogradacji. Zakres prac obejmuje badanie właściwości żeli skrobiowych oraz wyrobów piekarskich. W ramach tych działań zostanie przeprowadzony szereg badań mających na celu zaprojektowanie wyrobów o właściwościach użytkowych oraz identyfikację czynników wpływających na ich jakość (proces retrogradacji), w tym cech prozdrowotnych produktu.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is development of starch gels with bioactive compounds to determine their the impact on the process of retrogradation. The scope of work will include research in the field of food sciences, including starch gels and bakery production technologies. As part of these activities, a series of studies will be carried out to design products with functional properties and to identify factors influencing their quality (retrogradation process), including health-promoting features.