Nanokompozytowa powłoka Mo-N/Mo do zastosowań na węzły tarcia w maszynach i urządzeniach

 

Nazwa: Nanokompozytowa powłoka Mo-N/Mo do zastosowań na węzły tarcia w maszynach i urządzeniach

Nanocomposite Mo-N/Mo coating for applications on friction nodes in machines and devices

Numer umowy:

Kwota dofinansowania: 149 436,83 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 13.01.2020 – 30.06.2020

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

Opis projektu: Projekt dotyczy opracowania i wytworzenia powłok o budowie i składzie fazowym zapewniającym najmniejszy współczynnik tarcia. Powłoki znajdą zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Pozwolą wydłużyć czas pracy elementów maszyn i urządzeń i w efekcie zmniejszyć koszty produkcji w skali światowej.

The project concerns the development and production of coatings with a structure and phase composition ensuring the lowest coefficient of friction. The coatings will be used in the automotive industry. They will extend the working time of machine and device components and, as a result, reduce production costs on a global scale.