Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm

 

Nazwa: Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm

Numer umowy: POIR.04.01.04-00-0123/17

Kwota dofinansowania: 9 976 032,72 zł

Źródło finansowania: NCBiR

Okres realizacji: 01.2020 - 12.2021

Kierownik projektu: Konsorcjum UR - CDNMiN, Telesystem Mesco, Kolejowe Zakłady Automatyki – Katowice, Lider: Ł-ITE, Kierownik projektu z UR: dr Michał Marchewka

Opis projektu: Projekt ma za zadanie zbudować pierwszą w Polsce kamerę termowizyjną chłodzoną pasywnie w zakresie 3-5µm. Urządzenie ma osiągnąć 7 poziom gotowości technologicznej (TRL), czego dowodem ma być test w środowisku naturalnym przeprowadzony przez partnerów przemysłowych.

The aim of this project is to build the first thermal imaging camera in Poland for a range of 3- 5 μm and with the passive cooling. The final product has to achieved 7 TRL by the test carried out by industrial partners.