Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej

Innovative technology of berry fruit production on the example of raspberries with an increased content of bioactive compounds and increased commercial value

Numer umowy: 00024.DDD.6509.00014.2019.07

Kwota dofinansowania: 3 039 102 PLN

Źródło finansowania: ARiMR

Okres realizacji: 2021-2022

Kierownik projektu: prof. Maciej Balawejder (Zadania UR)

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest zaprojektowane innowacyjnych podłoży przeznaczonych do produkcji roślin malin w donicach oraz wprowadzenie fumigacji roślin gazowym ozonem w celu ograniczania chorób grzybowych i wyprodukowania owoców o podwyższanej zawartości związków bioaktywnych.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to design innovative substrates for the pots production of raspberry plants and the introduction of plant fumigation with gashouse ozone in order to reduce fungal diseases and produce fruits with an increased content of bioactive compounds.