Opracowanie optymalnej metody uzyskiwania ekstraktów z zielonych owoców i liści orzecha włoskiego

Nazwa (w j. polskim): Opracowanie optymalnej metody uzyskiwania ekstraktów z zielonych owoców i liści orzecha włoskiego (Juglans regia) o wysokiej aktywności biologicznej

Nazwa (w j. angielskim): The development of an optimal method of obtaining extracts from green fruit and walnut leaves (Juglans regia) with high biological activity

Numer umowy: 2019/03/X/NZ9/02101

Kwota dofinansowania: 35 200,00 PLN

Źródło finansowania: NCN, Miniatura 3

Okres realizacji: 19.12.2019 - 18.12.2020

Kierownik projektu: dr inż. Michał Miłek

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu było opracowanie metody ekstrakcji zielonych owoców oraz liści orzecha włoskiego (Juglans regia), pozwalającej na uzyskanie ekstraktów o najwyższej aktywności biologicznej. W ramach projektu przetestowano możliwości wykorzystania różnych rozpuszczalników i technik pozyskiwania ekstraktów bogatych w substancje bioaktywne z zielonych orzechów oraz liści orzecha włoskiego. W uzyskanych różnymi metodami i z użyciem różnych rozpuszczalników ekstraktach oznaczano zawartość oraz profil związków z grupy polifenoli a także właściwości przeciwutleniające. Przeprowadzono eksperyment dotyczący stabilności juglonu – charakterystycznego składnika bioaktywnego orzecha włoskiego, który znany jest m.in. z działania przeciwpasożytniczego. Oznaczono również zawartość minerałów: makro- i mikroelementów w badanych surowcach. Potwierdzono w zielonych orzechach włoskich wysoką zawartość jodu, cennego pierwiastka w leczeniu chorób tarczycy.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project was to develop a method of extracting green fruit and walnut leaves (Juglans regia), allowing to obtain extracts with the highest biological activity. The research tested the use of various solvents and techniques for obtaining extracts rich in bioactive substances from green nuts and walnut leaves. The content and profile of compounds from the group of polyphenols as well as antioxidant properties were determined in the extracts obtained by various methods and with the use of various solvents. An experiment was carried out on the stability of juglone - a characteristic bioactive component of walnut, which is known, among others, with antiparasitic activity. The content of minerals: macro- and microelements in the tested raw materials was also determined. Green walnuts have been proven to contain high levels of iodine, a valuable element in the treatment of thyroid diseases.