Opracowanie modelu krzemowego modułu fotowoltaicznego pracującego w rozszerzonym zakresie widmowym dzięki zastosowaniu mikronowych koncentratorów powietrznych zlokalizowanych pomiędzy warstwami polimerów

Nazwa: Opracowanie modelu krzemowego modułu fotowoltaicznego pracującego w rozszerzonym zakresie widmowym dzięki zastosowaniu mikronowych koncentratorów powietrznych zlokalizowanych pomiędzy warstwami polimerów

Development of a silicon photovoltaic module model operating in an extended spectral range thanks to the use of micron air concentrators located between polymer layers

Numer umowy: 42/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 183 817,50 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2022 - 30.11.2022

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR

Opis projektu (w j. polskim): W przemysłowej produkcji seryjnej paneli fotowoltaicznych Si najważniejsze są stabilna praca i odpowiednio wysoka sprawność energetyczna modułu. Powłoki ochronne elementów fotowoltaicznych PV muszą spełniać kilka funkcji: wykazywać wysoką przepuszczalność światła, być antyrefleksyjne. W projekcie zalecamy umieszczenie tuż pod powłoką odpowiednika wielowarstwowego polietylenu zwiększającego sprawność energetyczną elementu PV, z trwale zamkniętymi pomiędzy warstwami pęcherzykami powietrza, które zwiększają absorpcję światła przez ogniwo krzemowe. Celem projektu jest powtórzenie tej cechy dla modelu modułu PV. Prowadziłoby to do uzyskania bardziej stabilnej jego pracy oraz codziennej eksploatacji rozszerzającej zakres spektralny konwersji energii słonecznej na elektryczną w kierunku podczerwieni. Wydłużenie żywotności modułu zmniejszyłoby koszty produkcji energii, sprzyjałoby ochronie środowiska.

Opis projektu (w j. angielskim): In the industrial series production of Si photovoltaic panels, stable operation and sufficiently high energy efficiency of the module are most important. The protective coatings of PV photovoltaic elements must fulfil several functions: show high light transmission, be anti-reflective. In the application, we recommend placing just below the coating the equivalent of a multilayer polyethylene to increase the energy efficiency of the PV element, with air bubbles permanently enclosed between the layers to increase the absorption of light by the silicon cell. The main goal of the project is repeating this feature for the PV module model which is able lead to more stable operation and daily operation extending the spectral range of solar-to-electric energy conversion towards the ultraviolet and also infrared.

Extending the life of the module would reduce the cost of energy production, promote environmental protection