Innowacyjny napój chemoprewencyjny wzbogacony w bioaktywne fitozwiązki owoców jagodowych

Innovative chemopreventive drink enriched with bioactive phytochemicals of berry fruits

Numer umowy: 1/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 219 254,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.02.2022 - 31.07.2022

Kierownik projektu: mgr inż. Natalia Żurek

Opis projektu (w j. polskim): Główne założenia projektu bazują na opracowaniu receptury oraz technologii produkcji napojów owocowych wzbogaconych w skoncentrowane preparaty bioaktywnych fitozwiązków owoców jagodowych. Uzyskany napój będzie wykazywał właściwości ukierunkowane na chemoprewencję nowotworów jelita grubego.

Opis projektu (w j. angielskim): The main assumptions of the project are based on the development of a recipe and technology for the production of fruit drinks enriched with concentrated preparations of bioactive phytochemicals of berry fruits. The resulting drink will have properties aimed at the chemoprevention of colon cancer.